Vortex 3

> > > Vortex 3

Là loại rô bốt có công nghệ hút xoáy đầu tiên được cấp bằng sáng chế.

Rô bốt Vortex3 sẽ giúp bạn vệ sinh bể bơi thật sạch bụi bẩn với công nghệ hút xoáy đặc biệt.

Việc vệ sinh hồ bơi sẽ trở nên chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

>> Khám phá rô bốt vệ sinh Vortex 3

fond