Máy bơm nhiệt Elysea²

> > > Máy bơm nhiệt Elysea²

Hãy nghĩ đến việc kéo dài mùa bơi bằng cách sử dụng máy bơm nhiệt Elysea² cho bể bơi của bạn.

Một hệ thống có thể phục hồi và nhân đôi nhiệt lượng từ không khí để làm ấm nước hồ bơi vơi nhiệt độ lên đến 32 oC. Máy bơm nhiệt Elysea² có thể làm nóng 110m3 nước trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tối thiểu 5OC. Đây là loại máy bơm nhiệt tiết kiệm điện vì nó có thể tạo ra 5KW năng lượng khi tiêu thụ 1 KW điện năng.

fond