Đèn LED Neolight màu

> > > > Đèn LED Neolight màu

Đèn LED Neolight màu Đèn LED Neolight màu

Xem thêm...

Lucie 2 Lucie 3

Thay đổi màu sắc cho hồ bơi của bạn với đèn LED đổi màu.(*)

Điều này có thể làm bạn thay đổi màu sắc hồ bơi dễ dàng. . Bạn có thể lựa chọn Neolight màu để lắp cho bất kỳ loại bể bơi nào của Magiline.

(*) LED: Đi ốt phát quang

Piscines Magiline, Đam mê bể bơi.

fond