M'Spαs Wahana

> > > > M'Spαs Wahana

M'Spαs Wahana M'Spαs Wahana

Xem thêm...

Wahana 1 Wahana 2 Wahana 3

M'Spαs Wahana

Bồn sục Wahana có 06 vị trí sục, trong đó có 01 ghế nằm

Hình dáng bồn sục: Hình vuông

Thiết bị bồn sục: 105 đầu sục, bao gồm 36 đầu sục khí.

  • Một máy thổi khí,
  • 2 Bơm massage
  • Hiệu ứng ánh sáng (Đèn rọi và Led )
  • Máy tạo Ozon và bơm lọc 24 h (60 000 lit/h)
  • Kích thước : 210 x 200 x 94cm

fond