M'Spαs Soana

> > > > M'Spαs Soana

M'Spαs Soana M'Spαs Soana

Xem thêm...

Soana 1 Soana 2 Soana 3

3 ghế sục bao gồm có 01 ghế nằm.

Hình dáng của bồn spa : hình vuông bốn góc tù

Thiết bị đi kèm: 01 Bơm massage

  • Đầu trộn nước: 32
  • Máy bơm lọc và thiết bị tạo khí ozon (60000 l/h)
  • Kích thước: : 170 x 213 x 94cm.
fond