M'Spαs Mona Bay

> > > > M'Spαs Mona Bay

M'Spαs Mona Bay M'Spαs Mona Bay

Xem thêm...

Mona Bay 1 Mona Bay 2 Mona Bay 3

M'Spαs Mona Bay

Bồn sục spa Mona gồm 5 vị trí sục trong đó 2 ghế nằm.

Thiết bị Spa : 82 đầu sục, trong đó 24 đầu sục khí

  • Máy thổi khí
  • Bơm massage
  • Liệu pháp trị liệu
  • Máy tạo Ozon và bơm lọc ( 60 000 lit/h)
  • Kích thước bồn sục : 195 x 205 x 93 cm.
fond