SUNTECH

> > > SUNTECH

SUNTECH SUNTECH

Xem thêm...

SUNtech 1 SUNtech 2

Tấm phủ mặt bể Suntech sử dụng hiệu ứng kính núp để tăng nhiệt độ .

Với lớp bong khí phía dưới, tấm phủ Suntech hạn chế sự mất nhiệt và có ưu thế chính là giúp giảm sự thoát hơi nước vào mùa hè.

fond