Gờ nghỉ chân an toàn

> > > Gờ nghỉ chân an toàn

Gờ nghỉ chân an toàn Gờ nghỉ chân an toàn

Gờ nghỉ chân an toàn xung quanh bể bơi, cao khoảng 1,1m và nằm phía dưới giáp thành bể sẽ giúp bạn di chuyển trong bể bơi dễ dàng hơn.

Gờ nghỉ chân an toàn xung quanh bể bơi, cao khoảng 1,1m và nằm phía dưới giáp thành bể sẽ giúp bạn di chuyển trong bể bơi dễ dàng hơn nhưng không làm ảnh hưởng tới bạn khi bơi hay lặn. Nó cũng là nơi giúp bạn tạm nghỉ khi bơi và nói chuyện mà không phải bám vào thành bể. Cuối cùng , nó giúp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em khi chúng cảm thấy mệt hay trong trường hợp khẩn cấp.

fond