Đáy bể sâu và dốc

> > > Đáy bể sâu và dốc

Đáy bể sâu và dốc Đáy bể sâu và dốc

Loại đáy bể sâu và dốc là lựa chọn thích hợp để bạn có thể lặn và bơi nhiều hơn.

Sự lựa chọn đáy bể sẽ quyết định tấm phủ đáy bể được gia công thế nào.

Chú ý rằng:

  • Đối với đáy bể sâu và dốc: Khách hàng cần ghi rõ yêu cầu khi đặt hàng.
fond