Đáy bể phẳng

> > > Đáy bể phẳng

Đáy bể phẳng Đáy bể phẳng

Đáy bể phẳng giúp cả gia đình bạn đều có thể thư giãn với chiều sâu duy nhất. Việc lựa chọn đáy bể bơi quyết định tấm phủ đáy bể sẽ được gia công như thế nào.

Chú ý rằng: Đối với đáy bể thẳng luôn có gờ nghỉ chân an toàn: tấm phủ lại do khách hàng đặt.

fond