Đáy bể cong

> > > Đáy bể cong

Đáy bể cong Đáy bể cong

Xem thêm...

Fond curve Fond Piscine : calculer ses dimensions

Loại đáy bể cong rất được khách hàng ưa chuộng bởi vì đáy bể này có cả chỗ sâu và chỗ nông vì thế bể bơi vừa là nơi vui chơi an toàn cho trẻ em mà người lớn vẫn bơi được.

Sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định xem tấm phủ đáy bể sẽ được gia công thế nào:

Chú ý rằng:

  • Đối với đáy bể cong (có hoặc không có gờ an toàn): tấm phủ tiêu chuẩn sẽ bán kèm theo bể bơi ( nhưng hạn chế nhất định về độ sâu ) Việc sử dụng tấm phủ tiêu chuẩn có ngĩa là chiều sâu tối đa của đáy phụ thuộc vào kích thước của bể bơi. Để tính toán chiều sâu tối đa cho đáy bể, cần phải tuân theo cách tính như sau : ½ chiều rộng *0,3m+1,10m
fond