Chim Choc

> > > > Chim Choc

Chim Choc Chim Choc

Xử lý nhanh thường giúp nước sạch rất nhanh.

Đây là hóa chất lý tưởng cho bể bơi của bạn trong mùa bơi cũng như khi bạn sử dụng bể bơi quá nhiều, sử dụng một túi 2 gói cho 20m3 nước.

fond