Chim Care

> > > > Chim Care

Chim Care Chim Care

Sản phẩm Chim Care thích hợp sử dụng để xử lý nước trong suốt mùa đông.

Nó giúp nước bể bơi tránh được hiện tượng kết tủa/ lắng cặn canxi. Ngăn chặn rêu tảo hình thành ở thành bể. Trung hòa các muối kim loại.

fond