Rô bốt vệ sinh Polaris 280 Tanktrax

> > > > Rô bốt vệ sinh Polaris 280 Tanktrax

Rô bốt vệ sinh Polaris 280 Tanktrax Rô bốt vệ sinh Polaris 280 Tanktrax

Rô bôt vệ sinh Polaris 280 sử dụng các đầu phun nước và một động cơ tăng áp.

Nó khuấy nước dọc theo sàn và thành bể bơi, sử dụng ống để hút chất cặn và giữ nó lại bên trong túi lọc.

fond