Beach 1

> > > Beach 1

Beach 1 Beach 1

Xem thêm...

Escalier BEACH 1-1 Escalier BEACH 1-2 Escalier BEACH 1-3 Escalier BEACH 1-4 Escalier BEACH 1-5

Đơn giản hay nổi bật , bạn muốn bậc thang bể bơi như thế nào ?

Beach 1, bậc thang nằm trong bể

Bạn có thể lựa chọn bậc thang đặt ở giữa hay ở góc bể với ba mẫu có sãn: Roman ( bậc thang hình cung tròn ), Island ( bậc thang thẳng cạnh bể ), Beach ( bậc thang nằm trong bể ) hay Arena ( bậc thang nằm trong góc bể ).

Một mặt bậc thang được làm từ bê tông cốt thép, bậc thang của Magiline rất chắc chắn nhằm tối ưu hóa sự an toàn cũng như thẩm mỹ. Loại bậc thang này sẽ không làm biến dạng và đảm bảo sự phù hợp với tấm phủ đấy bể.

Piscines Magiline, đam mê bể bơi

fond