Tấm phủ Wintech

> > > > Tấm phủ Wintech

Tấm phủ Wintech Tấm phủ Wintech

Để làm yên lòng các bậc cha mẹ , tấm phủ WINTECH có một hệ thống bảo vệ cực kỳ an toàn với dây đai và khóa cố định.

Loại tấm phủ này sử dụng rất dễ dàng! Cũng được thiết kế để bảo quản hồ bơi Magiline vào mùa đông, tấm phủ Wintech bảo vệ cho hồ bơi và gạch viền thành bể.

fond