Tấm phủ Safetech

> > > > Tấm phủ Safetech

Tấm phủ Safetech Tấm phủ Safetech

Loại tấm phủ hồ bơi nhẹ nhất

Tấm phủ nhôm SAFETECH rất nhẹ và chỉ cần một người có thể trải được. Sử dụng tuốc nơ vít 2 đầu đơn giản :bạn chỉ cần mất 01 phút để trải nó ra, 2 phút để gấp nó vào!

fond