Lựa chọn bể bơi loại gì ?

> > > Lựa chọn bể bơi loại gì ?

Theo quy định của luật Pháp và những nghị định hiện hành thì chủ sở hữu hồ bơi phải cài đặt một hệ thống an toàn hiện đại nhất đạt tiêu chuẩn khi hoàn thiện công việc xây dựng,lắp đặt bể bơi.

Lựa chọn bể bơi loại gì ? Lựa chọn bể bơi loại gì ?

Luật này liên quan đến các bể bơi tư nhân được lắp đặt dưới đất hoặc một phần dưới đất., Các bể bơi này được điều chỉnh bởi Văn bản luật ra ngày 31 tháng 1 năm 2003 số 2003-9, nghị định ngày 31/12/03 số 2003-1389 và nghị định số 2004-499 ký ngày 07/06/2004.

Có bốn loại hệ thống an toàn cho bể bơi:

  • Hàng rào bảo vệ bể bơi (tiêu chuẩn NF P 90 306)
  • (tiêu chuẩn NF P 90 307) về chu vi và / hoặc phát hiện khả năng chống thấm
  • Tấm phủ an toàn cho bể bơi (tiêu chuẩn NF P 90 308) (tấm phủ tự động,tấm phủ an toàn hoặc lưới căng trên mặt bể kể cả gạch viền thành bể.).
  • Maí che bể bơi (tiêu chuẩn NF P 90 309)

Piscines Magiline, Đam mê cho bể bơi

fond