Tuyển dụng

> > Tuyển dụng

Magiline, một công ty phát triển mạnh mẽ nên có rất nhiều vị trí tyển dụng.

Tuyển dụng Tuyển dụng

Nhờ việc tạo ra nhiều điểm mới trong bán hàng mỗi năm nên có rất nhiều cơ hội làm việc với Magiline, với những nhà thiết kế và xây dựng đam mê bể bơi.

Trong đó, bạn có thể xem xét và đáp ứng được yêu cầu công việc của chúng tôi. Bạn có thể ứng tuyển một vị trí không yêu cầu tuyển dụng. Phòng bố trí nhân sự sẽ hồi đáp nhanh chóng.

Hãy gửi CV và thư ứng tuyển tới địa chỉ mail : contact@magiline.fr

Bên ngoài nước Pháp : contact@magiline.fr

Piscines Magiline, đam mê bể bơi.

fond