Nhãn hiệu xuất xứ tại pháp

> > > Nhãn hiệu xuất xứ tại pháp

Chúng tôi tự hào khi được nhận giải thưởng “Cam kết xuất xứ tại Pháp” cho bể bơi của mình.

Nhãn hiệu xuất xứ tại pháp Nhãn hiệu xuất xứ tại pháp

Giải thưởng này được trao cho những doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm sử dụng 100% nguyên liệu trong nước. Văn phòng Veritas, một trung tâm chứng nhận đặc biệt được ủy quyền trao cho những nhãn hiệu mới, thực hiện quá trình kiểm tra nhiêm ngặt về nguồn gốc của các sản phẩm cũng như phương pháp sản suất trước khi đi đến quyết định cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

Từ năm 1994, bể bơi Magiline được thiết kế và sản xuất tại Troyes, trong khu AUBE, nước Pháp. Giám định và các công việc chuyên môn thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu sản phẩm cũng như xuất xứ của nó. Điều này giúp chúng tôi có thể cung cấp được những sản phẩm bể bơi chất lượng cao.

Chúng tôi là nhà thiết kế và sản xuất bể bơi đầu tiên được cấp giấy chứng nhận về nhãn hiệu này tại Pháp. Đây thục sự là một bằng chứng về chất lượng sản phẩm và đảm bảo dài hạn cho sự đầu tư của bạn.

Nổi bật với nhiều cải tiến và thân thiện với môi trường, bể bơi Magiline lại được chứng nhận nhãn hiệu đảm bảo xuất xứ. Trong quá trình cung cấp sản phẩm với sự đảm bảo về xuất xứ, Magiline đã tăng cường tập trung phát triển công nghệ và đóng góp vào cơ cấu kinh tế. Với Piscines Magiline, “Sản xuất tại Pháp” là điều mang ý nghĩa lớn cả bên trong và bên ngoài nước Pháp.

Chúng tôi tự hào được công nhận như một đại diện của ngành công nghiệp sản xuất bể bơi tại Pháp.

fond