Bảo hành 10 năm

> > > Bảo hành 10 năm

Lựa chọn bể bơi Magiline và không phải lo lắng về hạn chế kỹ thuật bởi vì chúng tôi cam kết bảo hành 10 năm cho kết cấu kể bơi của mình.

Bảo hành 10 năm Bảo hành 10 năm

Điều này bảo vệ quyền lợi khách hàng trong trường hợp hỏng hóc hay khiếm khuyết về độ chắc chắn và bền vững của quá trình lắp đặt trong 10 năm. Tất cả các loại sản phẩm của Magiline đều được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật.

Một sự đảm bảo chung khác nữa là chúng tôi cũng thực hiện các yêu cầu bảo hiểm được quy định theo điều L241-1 của bộ luật bảo hiểm cộng hòa Pháp - chịu trách nhiệm bảo hành trong 10 năm cho sản phẩm bể bơi . Về mặt này, công ty luôn duy trì chính sách “ Lòng tin của khách hàng chính là mục tiêu để phát triển kinh doanh” đối với các nhà sản xuất nguyên vật liệu xây dựng do tập đoàn bảo hiểm toàn cầu cộng hào Pháp phat động.

fond