Đổ bê tông

> > > Đổ bê tông

Khi công tác định vị kết cấu được kiểm tra và điều chỉnh, mạng lưới thép bê tông sau khi hàn được đặt xuống đáy bể, thép gia cố bê tông được lồng vào các lỗ để sẵn. Bê tông C25/30 được tiến hành đổ vào kết cấu.

Đổ bê tông Đổ bê tông

Việc đổ bê tông không cần phải đầm rung. Đáy bể cũng được đổ bê tông cùng với thành bể. Diện tích sàn xung quanh bể bơi sẽ không bị xáo trộn quá nhiều.

fond