Đào đất

> > > Đào đất

Việc đóng gói bể bơi đồng bộ giúp việc vận chuyển và bảo quản rất thuận tiện. Bởi vì kết bể cấu bể bơi MAGILINE là kết cấu không cần giá đỡ (không cần thanh chống và khung giá đỡ), việc đào đất chỉ mở rộng thêm khoảng 15cm so với diện tích của bể bơi.

Đào đất Đào đất

Xem thêm...

  • Việc đào đất không làm xáo trộn khu vườn
  • Vệ sinh sạch sẽ sau đào dất
  • Không có nguy cơ sụn lún hay rạn nứt sàn đi lại xung quanh nên không gây ảnh hưởng đến diện tích đất cạnh bể bơi.
  • Khu vườn không bị xáo trộn

Picines Magiline, đam mê bể bơi.

fond